Od redakcji

Rocznik Filozoficzno-Społeczny Civitas Hominibus (ISSN 1896-1819, eISSN 2391-5145) wydawany jest przez Wydział Humanistyczny Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi od 2006 roku. Poświęcony zagadnieniom obywatelstwa i funkcjonowaniu społeczeństwa w różnych aspektach, podejmowanym w ramach nauk o polityce, filozofii, antropologii kultury, czy socjologii, ale także nauk pokrewnych. Rocznik ma zasięg ogólnopolski i jest recenzowany. Redakcja czasopisma kieruje się zasadami etyki wydawniczej wg diagramów COPE (Comittee on Publication Ethics).

W procesie ewaluacji IC Journals Master List 2017 Rocznikowi Civitas Hominibus przyznano wskaźnik ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 80,00 pkt.

Każdy numer pisma poświęcony jest odrębnej tematyce. Teksty publikowane są w języku polskim lub angielskim i zamieszczane w następujących działach:

  • Artykuły – Dyskusje – Eseje
  • Miscellanea
  • Prace studenckie
  • Recenzje

Zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną internetową. Znajdą tu Państwo informacje dotyczące składu Rady Naukowej i Redakcji, zasad recenzowania wraz z listą recenzentów oraz procedury ghostwriting. Zainteresowanych opublikowaniem artykułów w Civitas Hominibus zapraszamy do zakładki „Informacje dla autorów“.

DEKLARACJA DOTYCZĄCA WERSJI PIERWOTNEJ
Informujemy, iż od numeru 8/2013 rocznik publikowany jest w wersji elektronicznej na stronie czasopisma, jednakże wersją pierwotną czasopisma jest wersja drukowana.