CALL FOR PAPERS

Redakcja Rocznika Filozoficzno-Społecznego Civitas Hominibus ma zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w przygotowaniu XIV numeru czasopisma, zatytułowanego „Czas interregnum“1 . Pojęcie interregnum oznacza bezkrólewie, stan pośredni, przełom, czas upadku starego porządku i nastanie nowych możliwości oraz fazę między systemami, działającym porządkiem instytucjonalnym, tworzącym polityczne i ekonomiczne ramy funkcjonowania ludzkiej kultury, a porządkiem nowym. Stan, w którym stare strategie przestały działać, a  nowe są dopiero na etapie projektowania. 

Określając nasze dzisiejsze czasy tym mianem, mamy na myśli okres rozciągający się między układem społecznym, który dobiegł końca, a kolejnym, który jeszcze nie nastał, ale jak się spodziewamy, ten zastąpi poprzednimi. Stare fragmenty struktury społecznej obumierają a ich fragmenty układają się w nowe, emergentne, niedopasowane jeszcze układy. Idea bezkrólewia pozbawiona monarchicznego sensu, odrzuca bowiem wizję przesądzonej z góry przyszłości i zostawia ją niedookreśloną na pastwę ludzkich wyborów.

Zapraszamy do nadsyłania artykułów podejmujących zagadnienie interregnum w aspektach politycznym, społecznym, ekonomicznym, kulturowym, technologicznym czy ekologicznym.

Tekst pisany czcionką 12 p. z interlinią 1,5 powinien mieć objętość 12–15 stron, zawierać tytuł i streszczenie po polsku i angielsku, bibliografię oraz przypisy na dole strony.
Artykuły prosimy przesyłać na adres redakcji civitashominibus@ahe.lodz.pl do 15 października 2019 r.


  1 Z. Bauman, Times of Interregnum, „Ethics&Global Politics” 2012, 5(1): 49-56.