CALL FOR PAPERS

Redakcja Rocznika Filozoficzno-Społecznego Civitas Hominibus ma zaszczyt zaprosić do nadsyłania artykułów z zakresu nauk społecznych i humanistycznych w trybie ciągłym. Tekst pisany czcionką 12 p. z interlinią 1,5 powinien mieć objętość 12–15 stron, zawierać tytuł, streszczenie i słowa kluczowe po polsku i angielsku, numer ORCID, oświadczenie autorskie, adres e-mail, bibliografię oraz przypisy na dole strony. Artykuły prosimy przesyłać na adres redakcji civitashominibus@ahe.lodz.pl.