CALL FOR PAPERS

Redakcja Rocznika Filozoficzno-Społecznego Civitas Hominibus ma zaszczyt zaprosić do nadsyłania artykułów do XVIII numeru zatytułowanego „Demos we współczesnych demokracjach”

Obserwujemy obecnie proces poszerzania się sfery publicznej i przesuwania różnorodnych, marginalizowanych dotąd aktorów z peryferii do centrów.  Zjawisko to wiąże się z odzyskiwaniem jak i zyskiwaniem głosu zarówno przez istoty ludzkie jak i nie-ludzkie. Ów głos jest głosem współczesnego demosu. 

Sposób myślenia, odrzucający pozycję człowieka jako istoty uprzywilejowanej w stosunku do reszty świata odwołuje się do zrównoważonego współistnienia ludzi i nie-ludzkiego życia w postaci np. zyskujących status osobowy i prawny zwierząt, rzek i innych elementów przyrody oraz maszyn czy algorytmów. Wiąże się z nim szereg społecznych i politycznych przemian, które wydają się być warte badania. Szczególnie interesuje nas, jak kształtuje się demos w strukturze
posthumanistystycznego pluriversum, zagadnienia pluralistycznej wspólnoty, a także nowe formuły relacji międzyludzkich, postaw wobec świata i koncepcji własnej tożsamości.

Tekst pisany czcionką 12 p. z interlinią 1,5 powinien mieć objętość 12–15 stron, zawierać tytuł, streszczenie i słowa kluczowe po polsku i angielsku, numer ORCID, oświadczenie autorskie, adres e-mail, bibliografię oraz przypisy na dole strony. Artykuły prosimy przesyłać na adres redakcji civitashominibus@ahe.lodz.pl do 30 kwietnia 2023 r.