Kontakt

Redakcja Rocznika Filozoficzno - Społecznego Civitas Hominibus
Adres:
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi
90-212Łódź
ul. Sterlinga 26, pok. K223


Telefon: 426315070
E-mail: civitashominibus@ahe.lodz.pl


Wydawnictwo Akademii Humanistyczno - Ekonomicznej w Łodzi

Adres:
90-212 Łódź ul. Sterlinga 26, pok. K 023
tel./fax 42 63 15 908
E-mail: wydawnictwo@ahe.lodz.pl