Redakcja

Redaktor naczelna:

 • Dr hab. Edyta Pietrzak prof. PŁ (Politechnika Łódzka)

Redakcja tematyczna:

 • Mgr Oktawia Braniewicz (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi) - sekretarz
 • Dr Łukasz Zaorski-Sikora (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi)
 • Dr Szymon Wierzbiński (Politechnika Łódzka)

Redakcja międzynarodowa:

 • Dr Yuriy Alexandrovich Chepurko (Kuban State University)
 • Dr Alia Nardini (Spring Hill College Italy Center, Bologna)

Redakcja językowa:

 • Dr Ewa Gdak (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi) – teksty polskojęzyczne
 • Mgr Marcin Jaźwiec (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi) – teksty anglojęzyczne

Poprzedni redaktorzy naczelni:

 • Prof. dr hab. Marek J. Malinowski, lata 2011–2018
 • Prof. dr hab. Franciszek Gołembski, lata 2006–2010

Rada programowa:

 • Dr hab. Iwetta Andruszkiewicz prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Dr hab. Piotr Bohdziewicz prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)
 • Dr hab. Tadeusz Dmochowski prof. UG (Uniwersytet Gdański)
 • Dr hab. Katarzyna Dośpiał-Borysiak (Uniwersytet Łódzki)
 • Prof. dr hab. Bogusław Jagusiak (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • Prof. dr hab. Elżbieta Jung (Uniwersytet Łódzki)
 • Dr hab. Radosław Kamiński prof. WSB (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)
 • Prof. dr hab. Svitlana Kravchenko (Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki)
 • Dr hab. Inga Kuźma prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)
 • Dr hab. Krystyna Leszczyńska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • Dr hab. Helena Marzec prof. UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego)
 • Dr hab. Dominik Mierzejewski prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)
 • Dr hab. Joanna Mysona-Byrska prof. UPJPII (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
 • Prof. dr hab. Marek Ostrowski (Uniwersytet Łódzki)
 • Dr hab. Rafał Ożarowski prof. WSAiB (Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu)
 • Prof. dr hab. Stanisław Parzymies (Akademia Finansów i Biznesu Vistula)
 • Dr hab. Agnieszka Rothert prof. UW (Uniwersytet Warszawski)
 • Prof. dr hab. Janusz Świniarski (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • Dr hab. Grażyna Ulicka prof. UW (Uniwersytet Warszawski)
 • Dr hab. Grażyna Zygadło (Uniwersytet Łódzki)
 • Prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)