Redakcja

Redaktor naczelna:

 • Dr hab. Edyta Pietrzak prof. PŁ (Politechnika Łódzka)

Redakcja tematyczna:

 • Mgr Oktawia Braniewicz (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi) - sekretarz
 • Dr Łukasz Zaorski-Sikora (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi)

Redakcja międzynarodowa:

 • Dr Yuriy Alexandrovich Chepurko (Kuban State University)
 • Dr Alia Nardini (Spring Hill College Italy Center, Bologna)

Redakcja językowa:

 • Dr Ewa Gdak (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi) – teksty polskojęzyczne
 • Mgr Marcin Jaźwiec (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi) – teksty anglojęzyczne

Poprzedni redaktorzy naczelni:

 • Prof. dr hab. Marek J. Malinowski, lata 2011–2018
 • Prof. dr hab. Franciszek Gołembski, lata 2006–2010

Rada programowa:

 • Prof. dr hab. Roman Bäcker (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Dr hab. Tadeusz Dmochowski prof. UG (Uniwersytet Gdański)
 • Prof. Larisa Drobishevskaya, Kuban State University
 • Prof. Jeff Holdeman (Indiana University)
 • Prof. dr hab. Bogusław Jagusiak (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • Dr hab. Inga Kuźma prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)
 • Prof. dr hab. Marek J. Malinowski – Honorowy członek Rady
 • Dr hab. Rafał Ożarowski prof. WSAiB (Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu)
 • Prof. Pinar Melis Yelsali Parmaksiz (Bahcesehir University)
 • Prof. dr hab. Stanisław Parzymies (Akademia Finansów i Biznesu Vistula)
 • Dr hab. Maciej Potz prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)
 • Prof. Elena Shlienkova (Samara State University of Architecture and Civil Engineering)
 • Prof. AHE, dr Makary Stasiak (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi)

Recenzenci spoza redakcji:

 • Dr hab. Piotr Bohdziewicz prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)
 • Dr hab. Tadeusz Dmochowski prof. UG (Uniwersytet Gdański)
 • Prof. dr hab. Bogusław Jagusiak (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • Prof. dr hab. Elżbieta Jung (Uniwersytet Łódzki)
 • Dr hab. Krystyna Leszczyńska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • Dr hab. Dominik Mierzejewski prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)
 • Dr hab. Joanna Mysona-Byrska prof. UPJPII (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
 • Dr hab. Marek prof. UŁ Ostrowski (Uniwersytet Łódzki)
 • Dr hab. Rafał Ożarowski prof. WSAiB (Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu)
 • Prof. dr hab. Stanisław Parzymies (Akademia Finansów i Biznesu Vistula)
 • Dr hab. Roman Pelczar prof. KUL(Katolicki Uniwersytet Lubelski)
 • Prof. dr hab. Agnieszka Rothert (Uniwersytet Warszawski)
 • Prof. dr hab. Grzegorz Sztabiński (Uniwersytet Łódzki)
 • Prof. dr hab. Janusz Świniarski (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • Dr hab. Ireneusz Marian Świtała prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
 • Prof. dr hab. Grażyna Ulicka (Uniwersytet Warszawski)
 • Prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
 • Dr hab. Helena Marzec prof. UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego)
 • Dr Katarzyna Dośpiał-Borysiak (Uniwersytet Łódzki)