Zasady przyjmowania publikacji do druku

Redakcja przyjmuje do publikacji materiały:

Redakcja przyjmuje do publikacji materiały zawierające:

  • imię i nazwisko autora;
  • informację o autorze (tytuł/stopień naukowy, funkcja/stanowisko, miejsce pracy) ;
  • tytuł publikacji w języku polskim i angielskim;  
  • streszczenie w języku polskim i angielskim o objętości do 0,5 strony;
  • pełen tekst publikacji zredagowany zgodne z wymogami formalnymi;
  • wypełnienione i podpisane „Oświadczenie autorskie“ o przeniesieniu przez autora na Wydawcę praw do eksploatacji artykułu)

Czas procedowania manuskryptów:

  • Średni czas, w jakim przeprowadzana jest wstępna ocena manuskryptów: 30 dni
  • Średni czas, w jakim przeprowadzana jest recenzja manuskryptów: 60 dni
  • Średni czas, w jakim publikowany jest artykuł: 180 dni

Materiały należy kierować do redakcji pocztą elektroniczną na adres: civitashominibus@ahe.lodz.pl
 

Teksty złożone w redakcji Civitas Hominibus nie mogą być wcześniej publikowane oraz nie mogą być przekazane innym redakcjom celem opublikowania.

Czasopismo nie pobiera opłat za złożenie, procedowanie, przyjęcie do druku i opublikowanie tekstów zakwalifikowanych do publikacji.

 

 

Licencja Creative Commons

Te utwory są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe