1/2006

Pierwszy numer rocznika (vol. 1/2006) poświęcony był tematyce podmiotowości i zawierał w sobie następujące teksty:

Spis treści » »

Artykuły. Dyskusje. Eseje.

 1. M. K. Stasiak Refleksje wokół pojęcia podmiotowości
 2. F. Gołembski Na drodze ku kulturze podmiotowości
 3. Z. Bokszański Podmiotowość a kultura społeczna
 4. A. Warchał Wolność - wewnętrzne zjawisko świadomości
 5. V. Krawczyk-Wasilewska Tożsamość podmiotu zbiorowego w dobie globalizacji
 6. E. Pietrzak O różnorodności feminizmu europejskiego
 7. Ł. Zaorski-Sikora Postmodernizm - ku estetyce podmiotu
 8. K. Zieliński Drogi Adamie...
 9. W. Karolak Od przedmiotu do podmiotu
 10. J. Mesjasz Coaching - szansa na podmiotowość w zarządzaniu
 11. M. K. Stasiak Formułowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa

Konferencje. Debaty. Wywiady.

 1. Dyskusja konferencyjna pt. Podmiotowość w teorii i praktyce.

Recenzje.

 1. Joanna Bator Japoński wachlarz. Wydawnictwo książkowe Twój Styl, Warszawa 2004, ss. 279 (Edyta Pietrzak)
 2. Hédi Bouraoui Illuminations Autisets. Pensées-éclairs. Paris-Toronto 2003, ss. 98 (Stanisław Tokarski)
 3. Rafał Garpiel, Joanna Heidtman, Ewa Klepacka-Gryz, Małgorzata Rudnicka, Człowiek wśród ludzi. Wydawnictwo Park, Bielsko-Biała 2004. (Jarosław Olkiewicz)
 4. Samuel P. Huntington Who Are We? The Challenges to America's National Identity, Simon & Schuster¸ New York 2004, ss. 428 (Arnold Warchał)
 5. Jeremy Rifkin The European Dream. How Europe's Vision of the Future is Quietly Eclipsing the American Dream. Jeremy P. Tarcher/Penguin, New York, 2004, s. 434. (Franciszek Gołembski)
 6. The Sovereign Individual. The Coming Economic Revolution. How to Survive and Prosper in It. Pan Books, London, 1998 (Zbigniew Bokszański)
 7. Janusz Świniarski, Włodzimierz Chojnacki Etyka bezpieczeństwa. AON, Warszawa 2004, s. 151. (Bogusław Jagusiak)