2/2007

Drugi numer rocznika (vol. 1/2007) poświęcony był społeczeństwu alternatywnemu i zawiera następujące artykuły:

Spis treści » »

Artykuły. Dyskusje. Eseje

 1. Ireneusz Bittner O społeczeństwie jako świecie „poznawanym” i świecie „przeżywanym” - czyli o sposobach doświadczania rzeczywistości „ponowoczesnej”. Wprowadzenie
 2. Franciszek Gołembski Społeczeństwo alternatywne
 3. Makary Krzysztof Stasiak Człowiek w konfrontacji z doświadczeniem komunistycznym
 4. Marek Adamkiewicz Projekt społeczeństwa krionicznego
 5. Zbigniew Bokszański Nowoczesność a alternatywne postacie wierzeń religijnych
 6. Edward Łazikowski Stosunek do tradycji a fazy przemian w sztuce
 7. Edyta Pietrzak O feminizmie, mediach, nowych technologiach i dyslokacji sfery publicznej
 8. Katarzyna Tłuczek Kontrowersje i sprzeczności wokół współczesnej kultury w ujęciu Zbyszko Melosika
 9. Anna Rossi Polityka świadomości

Grafiki

 • Elżbieta Dul Ledwosińska

Omówienia i recenzje

 1. Franciszek Gołembski (red.) „Jedność europejska”( Andrzej Skwarski)
 2. Bogusław Jagusiak (red.) „Polityczno- gospodarczy rozwój Polski w strukturach Unii Europejskiej”. (Hubert Korczyński)
 3. Marcin Rebes „Heidegger - Levinas, spór o transcendencję prawdy” (Jarosław Moser)
 4. George Soros „Nowy, okropny świat. Tyrania, ignorancja, gwałt” (Monika Maj)
 5. Bert Hellinger „Daj mi rząd dusz. Religia Psychoterapia Duszpasterstwo” (Bogna Kędzierska )
 6. Betty Edwards „Rysunek. Odkryj talent dzięki prawej półkuli mózgu” (Elżbieta Dul ? Ledwosińska)
 7. Paweł Ruszkowski (red.) „JP II - Pokolenie czy mozaika wartości ?” Teresa Kałuża
 8. Nenad Dimitrijević, „Slučaj Jugoslavija. Socijalizam, nacionalizam, posledice” (Marko Babić )
 9. Zygmunt Bauman „Społeczeństwo w stanie oblężenia” (Marek Zapart)