3/2008

Trzeci numer rocznika (vol. 3/2008) poświęcony był tematyce granicy, pogranicza, barier i obszarów granicznych.

Spis treści » »

Artykuły. Dyskusje. Eseje

 1. Franciszek Gołembski “Podzielność bytu. Rozważania o podstawie graniczenia”
 2. Georg Grzyb “Tu, Was Du Willst; Kilka uwag o granicach”
 3. Ireneusz Bittner “Konceptualizacja człowieka; osoby w antropologii polskiego romantyzmu. Przekraczanie schematów heglizmu”
 4. Marek Adamkiewicz “Stanowiska na granice życia w filozofii współczesnej”
 5. Zbigniew Bokszański “Indywidualizm w późnej nowoczesności”
 6. Stanisław Filipowicz “Czytając Machiavellego. Uwagi na temat granic ludzkiej pomyślności”
 7. Arnold Warchał “U granic fenomenologicznej filozofii: Metoda fenomenologiczna Alreda Schutza a świat społeczny”
 8. Makary K. Stasiak “Zarządzanie świadomością”
 9. Edyta Pietrzak ” Między tożsamością a wizerunkiem współczesnego polskiego polityka - przyczynek do badań”
 10. Łukasz Zaorski-Sikora “Etyka biznesu; w poszukiwaniu granic przyzwoitości elementarnej”
 11. Edward Łazikowski “Pomiędzy”
 12. Danuta Szybaj-Tarka “Tynianowowska granica między rzeczywistością a fikcją na przykładzie Podporucznika Kiże”
 13. Katarzyna Tłuczek “Gdzie się kończy sztuka?; rozważania nad etycznym i estetycznym wymiarem sztuki współczesnej”

Recenzje

 1. Edyta Pietrzak “Dariusz Gawin, Granice demokracji liberalne. Szkice z filozofii politycznej i historii idei”
 2. Teresa Kałuża ” Wszystko z miłości, Matka Teresa, Pójdź bądź moim światłem”
 3. Monika Maj “Joel Garreau, Radykalna Ewolucja. Czy człowiek udoskonalony przez naukę i technikę będzie jeszcze człowiekiem?”
 4. Joanna Grzegorzewska-Sitek “Francis Fukuyama, Koniec człowieka”
 5. Katarzyna Tłuczek “Ken Wilber, Niepodzielone. Wschodnie i zachodnie teorie rozwoju osobowości”
 6. Stanisław Tokarski, “Surender Bhutani, Nowoczesne Indie. Wyzwania rozwoju”
 7. Arnold Warchał “Ryszard Legutko, Esej o duszy polskiej”